โพสต์โดยแท็ก: ความรู้ที่จำเป็น

ทำไมบางคนไม่สนใจธุรกิจออนไลน์?
ม.ค.
27

ทำไมบางคนไม่สนใจธุรกิจออนไลน์?

บางคนอาจไม่สนใจการทำธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากมีข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจที่ทำให้ไม่สะดวก เช่น ข้อจำกัดด้านการจัดส่งสินค้าและความรู้ที่จำเป็นที่จะทำธุรกิจออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอีกด้วย